MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

A. Anggaran

Nama Hj. Asni Amin, S.H.I.
NIP 197802052008052001
Link SK Klik Di Sini
Foto

 

B. Barang Milik Negara

Nama  Gusti Aditya Kusuma, A.Md.
NIP  199706032020121006
Link SK  KLIK DI SINI
Foto  

 

C. Teknologi Informasi dan Website

Nama Mirzam Muhammad Abdul Aziz Nurhuda, S.Kom.
NIP 199006192020121003
Link SK  KLIK DI SINI
Foto  

 

D. Kepegawaian

Nama Syaripuddin, S.E., M.M.
NIP 198209182015021001
Link SK  
Foto  

 

 

PENGELOLA DIPA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

  No Unit Nama Foto
  1 Kuasa Pengguna Anggaran Hj. Asni Amin, S.H.I.
  2 Pejabat Pembuat Komitmen Hj. Asni Amin, S.H.I.
  3 Pejabat Penandatangan SPM Mirzam Muhammad Abdu Aziz Nurhuda, S.Kom.
  4 Bendahara Pengeluaran Gusti Aditya Kusuma, A.Md.